Sundhedsprofil - Sundhedsfremme på arbejdspladsen


Hver virksomhed har forskellige behov, også når det kommer til at skabe sundhedsfremmende rammer for medarbejderne på arbejdspladsen. Derfor er det afgørende, at I kan få et sundhedsforløb og en sundhedsprofil tilpasset jeres behov, og de udfordringer I møder i jeres hverdag. 

For at opleve sundhedsfremme på arbejdspladsen kan man vælge mellem enkeltstående aktiviteter eller et skræddersyet sundhedsforløb bestående af Firmasunde aktiviteter, som afvikles løbende.

Sundhedsforløb og sundhedsprofil på arbejdspladsen 

Vi anbefaler, at få kortlagtkortlagt en sundhedsprofil på arbejdspladsen ved hjælp af et sundhedstjek af medarbejderne.

Sundhedstjekket har fokus på fysisk, mental og social sundhed og består af en individuel sundhedssamtale med afsæt i en række fysiske målinger samt en screening af medarbejdernes livsstil og livskvalitet.

På baggrund af resultaterne, udarbejdes en sundhedsprofil over virksomheden. På den måde kan vi skræddersy et målrettet sundhedsforløb, der lever op til jeres ønsker og behov og skabe sundhedsfremme på arbejdspladsen. Afsluttes forløbet med samme sundhedstjek, kan vi se den udvikling, der har været siden første test. 

Forløbende omkring den unikke sundhedsprofil og sundhedsfremme på arbejdspladsen varierer meget i tid, men de løber typisk over 3-6 måneder. De er bygget op omkring Firmasunde aktiviteter, som typisk varer nogle timer eller en hel dag. 

De aktiviteter, vi sammen kan bygge et sundhedsfremmende forløb og en sundhedsprofil på arbejdspladsen op omkring, er delt op i fysisk, mental og social sundhed. Vær opmærksom på, at nogle aktiviteter går igen, da de har karakter af flere dimensioner. 

Eksempel på et skræddersyet sundhedsforløb

Skærmbillede 2016-05-18 Kl . 14.01.43

 

Reference

Firmasund har forestået planlægning og udførelse af et målrettet sundhedsforløb i vores organisation, som vi var glade for. Firmasund har en yderst professionel og servicemindet tilgang  - og vi har hele tiden følt os i trygge hænder. Når man selv er en sundhedsorganisation, så er vi nok mere kritisk overfor hvem, vi engagerer i den slags projekter; og Firmasund var det helt rigtige valg!

Joakim Lilholt, Adm. Direktør i tandlægeforeningen. Læs mere om skræddersyede sundhedsforløb.

Hennings oplevelse med Firmasund

"I forlængelse af mit sundhedstjek fik jeg godkendt et diætistforløb gennem min sundhedsforsikring hos en af Firmasunds kliniske diætister. Jeg har nu tabt 3,5 kg på 3 uger, og jeg har været glad for forløbet. Jeg ser frem til de kommende opfølgninger."

Henning, servicetekniker i Atea

Kontakt Firmasund

Send os dine kontaktoplysninger, så kontakter vi dig hurtigst muligt. Sammen gennemgår vi mulighederne for Firmasunde aktiviteter i jeres virksomhed.