Sundhedstjek på arbejdspladsen

 

Formålet med et sundhedstjek er at give den enkelte medarbejder interesse for at fremme egen sundhed med fokus på både  fysiske ,   mentale og  sociale  aspekter under anonyme såvel som fortrolige omstændigheder. Det sker  ved hjælp af rådgivning, viden og motivation samt en helhedsorienteret tilgang.

Med et sundhedstjek på arbejdspladsen gives et indblik i, hvad der er særlig relevant for hver enkelt medarbejder i forhold til sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme.

Udskriv information om sundhedstjekket her.

 

I forlængelse af mit sundhedstjek fik jeg godkendt et diætistforløb gennem min sundhedsforsikring hos en af Firmasunds kliniske diætister. Jeg har nu tabt 3,5 kg på 3 uger, og jeg har været glad for forløbet. Jeg ser frem til de kommende opfølgninger.

Henning, servicetekniker i Atea. Læs mere om Hennings oplevelser med sundhedstjekket og sundhedsforløbet.

 

Small, medium eller large sundhedstjek

I Firmasund tilbyder vi tre forskellige former for sundhedstjek; Small, medium og large.

Det small sundhedstjek er en effektiv måde at sætte sundhed på dagsordenen. Her kortlægges de mest nødvendige målinger, som giver medarbejderne et indblik i egen sundhed og fokusområder.

Fordelen ved de to andre sundhedstjek er, at der foretages flere dybdegående målinger af den enkelte medarbejder end ved det small sundhedstjek, hvilket giver flere detaljerede resultater. Målingerne kan være afvigende uden medarbejderne nødvendigvis har symptomer herpå. Tilbydes et medium eller et large sundhedstjek, er der med andre ord større chance for at vi forebygger udvikling af sygdom. Der er desuden øget fokus på den individuelle vejledning, da disse sundhedstjek varer henholdsvis 30 og 45 min.

Tabel _nypris _lineSådan foregår et sundhedstjek

  • Vi indleder med et møde, hvor I fortæller om jeres forventninger og ønsker til sundhedstjekket og eventuelle andre aktiviteter.
  • Op til sundhedstjekket hjælper vi jer med at formidle information om aktiviteterne til medarbejderne. Vi anbefaler, at vi kommer ud og kickstarter initiativerne med foredrag eller workshops.
  • Medarbejderne tilmelder sig til sundhedstjekket via vores bookingsystem og udfylder den online sundhedsscreening som tilsendes på mail. 
  • Sundhedstjekkene afholdes og medarbejderen får foretaget en række fysiske målinger af vores uddannede og erfarne sundhedskonsulenter. Sundhedsscreeningen og målingerne sammenholdes og medarbejderen får på den måde et detaljeret overblik over egen sundhed. Medarbejderne præsenteres for alle resultater og vores sundhedskonsulenter kommer med motiverende vejledning til hvor og hvordan den enkeltes sundhed kan optimeres. Vi vejleder ud fra metoden "små skridt", da vi stræber efter holdbare ændringer. 
  • Vi anbefaler, at I tilkøber en individuel sundhedsrapport til medarbejderne som opsummering på sundhedstjekket. Her får den enkelte desuden en konkret handlingsplan ud fra de fokusområder og mål, vi sammen har sat under sundhedstjekket. I kan desuden tilkøbe en sundhedsprofil, som giver virksomheden et overblik over medarbejdernes samlede resultater. Ud fra sundhedsprofilen er det muligt at skræddersy et målrettet sundhedsforløb til hele virksomheden, grupper af medarbejdere og/eller individuelle aktiviteter.  Sundhedsprofilen er anonym. 

Forlæng effekten af et sundhedstjek 

Det er relevant at følge op på de aktiviteter, der har været igangsat, og de resultater som medarbejderne har opnået. På den måde fastholdes de positive resultater, så de bliver permanente. Derfor foreslår vi, at I gennemfører et opfølgende sundhedstjek efter 3-6 måneder.

 

Efter sundhedstjekket har jeg ingen problemer med maven
Jakob, afdelingsleder Atea -    læs mere om Jakobs historie.

Hennings oplevelse med Firmasund

"I forlængelse af mit sundhedstjek fik jeg godkendt et diætistforløb gennem min sundhedsforsikring hos en af Firmasunds kliniske diætister. Jeg har nu tabt 3,5 kg på 3 uger, og jeg har været glad for forløbet. Jeg ser frem til de kommende opfølgninger."

Henning, servicetekniker i Atea

Kontakt Firmasund

Send os dine kontaktoplysninger, så kontakter vi dig hurtigst muligt. Sammen gennemgår vi mulighederne for Firmasunde aktiviteter i jeres virksomhed.