Sundhedstjek på arbejdspladsen

 

Målet med sundhedstjekket er at:

  • Opdage medarbejdere i potentielle helbredsmæssige risikozoner
  • Forebygge udvikling af livsstilssygdomme og mistrivsel
  • Rådgive og vejlede i forhold til livsstil, helbred og trivsel
  • Motivere til handling og give redskaber til forandring
  • Give unik form for afrapportering med høj datasikkerhed

 

Sundhedstjekkets forløb

Sundhedstjekket består af 3 trin;

  1. Evidensbaseret sundhedsscreening hvor der analyseres på 8 væsentlige sundhedsparametre. Link til screeningen sendes via mail og man skal logge ind med NemID.
  2. Individuelt møde på arbejdspladsen hvor der gennemføres en række fysiske målinger. Her rådgives med fokus på den enkelte medarbejders behov, ønsker og muligheder.
  3. Personlig rapport med alle resultater og en prioriteret handlingsplan. Rapporten kobles til virksomhedens sundhedstiltag samt links til relevant viden og inspiration.

 

Sundhedstjek _skema _august 2017

 

Vi går op i kvalitet, sikkerhed og høj faglighed!

Sundhedstjekket foregår under anonyme såvel som fortrolige forhold og afvikles af vores kompetente og erfarende sundhedsfaglige konsulenter. Data fra sundhedstjekket håndteres og beskyttes jf. den nye persondataforordning maj 2018. Vores konsulenter er under autorisation af praktiserende læge ligesom al materiale i forbindelse med sundhedstjekket er skrevet og godkendt af læger.

Kontakt Firmasund

Ring til os på 7022 9720 eller send os dine kontaktoplysninger, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Et resultat for virksomheden

"Et resultat for virksomheden, som også er et resultat for mig som HR chef, er at alle, der har deltaget, har forbedret deres tal og fået bedre vaner ind i hverdagen. Det er en kæmpe succes at få så mange mennesker til at forbedre deres velbefindende på overraskende kort tid."

Bettina, HR- og kommunikationschef i Tamigo Aps